Naar inhoud

OCMW - Bijzonder comité sociale dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen die betrekking hebben op de sociale dienst.

Zo is het Bijzonder Comité bijvoorbeeld belast met de afhandeling van alle financiële steunaanvragen, onder welke vorm ook: leefloon, gewone financiële steun, steun aan vreemdelingen, huurwaarborgen, voorschotten op sociale uitkeringen, stookoliepremies, bedeling warme maaltijden, lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers, thuiszorgdiensten, … .

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst lichten de dossiers toe tijdens deze vergaderingen. Zij hebben echter geen stemrecht.

De vergaderingen van het Bijzonder Comité vinden maandelijks plaats o.l.v. de voorzitter. De voorzitter neemt ook deel aan de stemming. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Samenstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst

Voorzitter:

- Jef Pelgrims (N-VA) - voorzitter - e-mail: jef.pelgrims@vosselaar.be

Leden:

- Anne Van Bilsen (CD&V) - e-mail: anne.vanbilsen@vosselaar.be

- Erik Versmissen (CD&V) - e-mail: erik.versmissen@vosselaar.be

- Patrick Dielis (CD&V) - e-mail: patrick.dielis@vosselaar.be

- Flor Dierckx (N-VA) - e-mail: flor.dierckx@vosselaar.be

- Stephanie Cuypers (N-VA) - e-mail: stephanie.cuypers@vosselaar.be

- Kevin Luyckx (onafhankelijk raadslid) - e-mail: kevin.luyckx@vosselaar.be

Praktisch