Naar inhoud

OCMW - Gezinszorg

Wat?
De dienst gezinszorg van het OCMW maakt deel uit van de regionale dienst gezinszorg van Welzijnszorg Kempen.
De verzorgende kan je helpen bij:
- huishoudelijke taken (wassen, strijken, koken, wekelijks onderhoud van de woning,...)
- verzorgende en persoonlijke taken (persoonlijk toilet, aankleden,...)
- ondersteunende taken (hulp bij de administratie, boodschappen doen, doktersbezoek, psychische ondersteuning,...)

Voor wie?
Onze doelgroep bestaat uit alle personen die (tijdelijk of blijvend) niet meer in staat zijn hun huishouden te voeren, omwille van ouderdom, ziekte of handicap.
Zij kunnen een aanvraag voor gezinszorg indienen via de plaatselijke verantwoordelijke van het OCMW.

Prijs?
De prijs voor deze hulp is afhankelijk van je inkomen en gezinssamenstelling en wordt jaarlijks herzien. Hij wordt aangepast bij elke wijziging in je inkomen en je gezinssituatie.
De tarieven zijn conform de bijdrageschaal die door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd opgesteld

Praktisch

OCMW - Gezinszorg

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 60
Fax 014-61 62 12
E-mail

Openingstijden

Dag     Openingsuren 
 maandag - vrijdag  09.00 - 12.00 uur
 maandagavond  18.00 - 20.00 uur