Naar inhoud

OCMW-raad

De OCMW-raad bestuurt het OCMW van Vosselaar. De OCMW-raad bestaat uit 21 raadsleden. Dit zijn dezelfde leden als de gemeenteraad. Het beheert de diensten en instellingen van het OCMW, bepaalt het beleid en neemt alle beslissingen. De raad vergadert in een openbare zitting, na de gemeenteraad. Persoonsgebonden aangelegenheden worden in een geheime zitting behandeld. De OCMW-raad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan het vast bureau.