Naar inhoud

OCMW - Opvang asielzoekers

Asielzoekers

Eind 1999 heeft de minister van Maatschappelijke Integratie besloten om de dienstverlening van de OCMW’s te heroriënteren van financiële hulp naar materiële opvang van asielzoekers. De materiële opvang wordt georganiseerd door de OCMW’s binnen de zogenaamde Lokale Opvang Initiatieven (LOI).

 

 

LOI - lokaal opvanginitiatief

Het OCMW van Vosselaar beschikt momenteel over een huis waar 8 "Niet Begeleide Minderjarigen "(NBM ) kunnen verblijven. Dit zijn jongeren tussen de 16 en 18 jaar die alleen het land zijn binnengekomen. Na een gunstige evaluatie vanuit een opvangcentrum kunnen zij doorstromen naar ons.Zij gaan voltijds naar school en ontvangen van het OCMW materiële steun in de vorm van huisvesting, begeleiding, leefgeld,…

Hiernaast begeleidt het OCMW ook een gezin.

We proberen om een kwaliteitsvolle en humane opvang te bieden aan de bewoners van het LOI in afwachting van de afhandeling van hun dossier. 

Wat doet deze dienst?

Praktisch

OCMW - Opvang asielzoekers

OCMW Vosselaar
Cingel 7    
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 34
Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Enkel na afspraak.

Relevante info