Naar inhoud

OCMW - Serviceflats

Serviceflats 't Kloosterhof

17 serviceflats zijn ingeplant aan de Pastoor Woestenborghslaan. De residentie is gelegen in een prachtige omgeving, vlakbij “De Konijnenberg” waar het aangenaam is om te wandelen en te verpozen en in de onmiddellijke nabijheid van het centrum.

Waarom kiezen voor een serviceflat ?

U vindt uw eigen woning te groot, het onderhoud van de woning of de tuin wordt een te grote last, u voelt er zich eenzaam of misschien onveilig.

Dan biedt een serviceflat een uitkomst:

 • de serviceflat is voorzien van alle comfort
 • ze is ruim genoeg bemeten en vergt weinig onderhoud
 • er is een gemeenschappelijke ontmoeting/ontspanningsruimte
 • er is een domotica-systeem aanwezig
 • bovenal is er 24 op 24 uur welzijnsalarmering

Wie komt er in aanmerking?

 • Alle personen ouder dan 67 jaar. Voor een echtpaar of samenwonende partners dient één van beide aan deze leeftijdsvoorwaarde te voldoen. Vanaf 66 jaar mag u uw aanvraag reeds doen.
 • De kandidaat bewoner dient voldoende zelfredzaam te zijn. Bij een echtpaar dient één van beiden nog zelfredzaam te zijn (m.a.w. zijn of haar fysische toestand dient nog goed te zijn).

Hoe gebeurt de toewijzing?

 • Bij voorrang worden de serviceflats toegewezen aan personen die op het moment van de aanvraag of opname minimum reeds 5 jaar in Vosselaar wonen of welke tijdens de laatste 15 jaar voor een periode van minstens 5 jaar in Vosselaar gewoond hebben.
 • Op de twee plaats komen in aanmerking de aanvragers die elders wonen maar waarvan één der kinderen minstens 10 jaar in Vosselaar wonen.
 • Op de derde plaats: alle anderen.

De toewijzingen gebeuren in volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

Welk zijn de financiële aspecten?

De dagtarieven voor de serviceflats zijn als volgt:

Gelijkvloers en eerste verdieping :

€ 22,73 per dag (verblijfsvergoeding € 17,73; kosten voor zorg- en dienstverlening: € 5,00)

Tweede verdieping :

€ 22,17 per dag (verblijfsvergoeding € 17,17; kosten voor zorg- en dienstverlening: € 5,00)

Deze tarieven gelden vanaf 1 april 2020. 

In de kosten van genotsrecht zijn inbegrepen:

 • het gebruik van de woongelegenheid

In de kosten voor de zorg- en dienstverlening zijn inbegrepen:

 • de nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke ruimten;
 • waterverbruik van de eigen serviceflat;
 • gebruik van de lift;
 • brandverzekering van het gebouw, maar niet de inboedel van de serviceflat;
 • de organisatie van het oproepsysteem met spreek-luister verbinding: technische installatie, personeelskost en werking;
 • reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen en daken);
 • onderhoud van de technische installaties;
 • centrale opvolging van de rook- en branddetectie

Niet in de dagprijs inbegrepen:

elektriciteitsverbruik: + € 130,00 per maand afhankelijk van uw verbruik.

Meer info ?

Anja Vervecken

tel. 014-60 08 57

e-mail: anja.vervecken@vosselaar.be
Praktisch

OCMW - Serviceflats

OCMW Vosselaar
Cingel 7    
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 57
Fax 014-61 61 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden