Naar inhoud

OCMW - Serviceflats

Serviceflats 't Kloosterhof

 

17 serviceflats zijn ingeplant aan de Pastoor Woestenborghslaan. De residentie is gelegen in een prachtige omgeving, vlakbij “De Konijnenberg” waar het aangenaam is om te wandelen en te verpozen en in de onmiddellijke nabijheid van het centrum.

 

Waarom kiezen voor een serviceflat ?

U vindt uw eigen woning te groot, het onderhoud van de woning of de tuin wordt een te grote last, u voelt er zich eenzaam of misschien onveilig.

Dan biedt een serviceflat een uitkomst:

 • de serviceflat is voorzien van alle comfort
 • ze is ruim genoeg bemeten en vergt weinig onderhoud
 • er is een gemeenschappelijke ontmoeting/ontspanningsruimte
 • er is een domotica-systeem aanwezig
 • bovenal is er 24 op 24 uur welzijnsalarmering

Wie komt er in aanmerking?

 • Alle personen ouder dan 67 jaar. Voor een echtpaar of samenwonende partners dient één van beide aan deze leeftijdsvoorwaarde te voldoen. Vanaf 66 jaar mag u uw aanvraag reeds doen.
 • De kandidaat bewoner dient voldoende zelfredzaam te zijn. Bij een echtpaar dient één van beiden nog zelfredzaam te zijn (m.a.w. zijn of haar fysische toestand dient nog goed te zijn).

Hoe gebeurt de toewijzing?

 • Bij voorrang worden de serviceflats toegewezen aan personen die op het moment van de aanvraag of opname minimum reeds 5 jaar in Vosselaar wonen of welke tijdens de laatste 15 jaar voor een periode van minstens 5 jaar in Vosselaar gewoond hebben.
 • Op de twee plaats komen in aanmerking de aanvragers die elders wonen maar waarvan één der kinderen minstens 10 jaar in Vosselaar wonen.
 • Op de derde plaats: alle anderen.

De toewijzingen gebeuren in volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

 

Welk zijn de financiële aspecten?

 

Vanaf 1 april 2019 bedraagt de verblijfsvergoeding:

 

Voor de flats op het gelijkvloers en de eerste verdieping: € 22,64 (= verblijfskosten: € 17,64 + kosten voor zorg- en dienstverlening: € 5,00)

 

Voor de flats op de tweede verdieping: € 22,09 (= verblijfskostent: € 17,09 + kosten voor zorg- en dienstverlening: € 5,00)

 

In de kosten van genotsrecht zijn inbegrepen:

 • het gebruik van de woongelegenheid

 

In de kosten voor de zorg- en dienstverlening zijn inbegrepen:

 • de nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke ruimten;
 • waterverbruik van de eigen serviceflat;
 • gebruik van de lift;
 • brandverzekering van het gebouw, maar niet de inboedel van de serviceflat;
 • de organisatie van het oproepsysteem met spreek-luister verbinding: technische installatie, personeelskost en werking;
 • reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen en daken);
 • onderhoud van de technische installaties;
 • centrale opvolging van de rook- en branddetectie

Meer info ?

Anja Vervecken

tel. 014-60 08 57

e-mail: anja.vervecken@vosselaar.be




Praktisch

OCMW - Serviceflats

OCMW Vosselaar
Cingel 7    
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 57
Fax 014-61 61 12
E-mail

Openingstijden

 Dag     Openingsuren 
 maandag - vrijdag  09.00 - 12.00 uur
 maandagavond  18.00 - 20.00 uur