Naar inhoud

OCMW - Algemene sociale dienst

In elke gemeente is er een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Als openbare dienst is het OCMW er voor de ganse bevolking en voor elke inwoner.

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. Om de 6 jaar kiest de gemeenteraad de leden van deze raad.
Het OCMW werkt samen met andere diensten die actief zijn op het vlak van welzijn, huisvesting, gezondheid en vrije tijd. Het betreft hier zowel openbare als privé-initiatieven.

De belangrijkste opdracht van het OCMW is ervoor te zorgen dat “elke inwoner een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”. Dit is een basisrecht voor iedereen.

Het OCMW van Vosselaar is tevens de gemeentelijke dienst sociale zaken. En staat in voor het aanvragen van pensioenen, aanvragen van tegemoetkomingen, aanvragen van sociale voordelen, verlenen van informatie en administratieve hulp bij overlijden.


Wat doet deze dienst?

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Relevante info