Naar inhoud

Gecoro zoekt nieuwe leden!

gecoro
De Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is op zoek naar nieuwe leden!

De GECORO adviseert – als onafhankelijke commissie – de gemeenteraad en het schepencollege bij alle belangrijke dossiers met betrekking tot de ruimtelijke ordening in de gemeente. Ook op eigen initiatief kan zij voorstellen doen of adviezen formuleren. De GECORO vergadert enkele keren per jaar.

Samenstelling GECORO

Op 7 november 2019 werd door de gemeenteraad volgende vastgelegde maatschappelijke geledingen van de GECORO vastgesteld: milieu- en natuurverenigingen, werkgevers, handelaars en werknemers, vrije tijd en huisvesting. Deze verschillende maatschappelijke geledingen (5) krijgen elk één effectief lid en één plaatsvervanger binnen de GECORO. Hiernaast dienen ook nog 3 onafhankelijke deskundigen deel uit te maken van de GECORO.

 Kandidaten gezocht uit verenigingen

 Aan alle verenigingen van Vosselaar die behoren tot één van de 5 maatschappelijke geledingen wordt gevraagd om kandidaten (zowel effectieve leden en plaatsvervangers) voor te dragen die in naam van de geleding kunnen zetelen in de GECORO.

 Hierbij raden wij de verschillende verenigingen, die behoren tot dezelfde maatschappelijke geleding, aan om met elkaar te overleggen en gezamenlijk één of meerdere kandidaat effectieve leden en plaatsvervangers voor te dragen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar mensen die interesse en ervaring hebben op het vlak van ruimtelijke ordening. Uiteraard kunnen ook leden van de huidige commissie opnieuw worden voorgedragen.

 Onafhankelijke kandidaten gezocht

 Het gemeentebestuur doet tevens een oproep aan deskundigen inzake ruimtelijke ordening om zich kandidaat te stellen als onafhankelijk lid. Heb je hiervoor interesse? Vul dan het e-formulier ‘kandidaatstelling deskundige GECORO” in. Klik hier. Op dit formulier moeten kandidaten hun deskundigheid inzake ruimtelijke ordening toelichten en motiveren.

 Man/vrouw evenwicht

 Bij de samenstelling van de GECORO, moet rekening worden gehouden met het man/vrouw evenwicht. Concreet wil dit zeggen dat maximaal twee derde tot een zelfde geslacht mag behoren.

 Alle kandidaturen moeten schriftelijk gebeuren aan het College van Burgemeester en Schepenen, Cingel 7 te 2350 Vosselaar vóór 31 januari 2020 met vermelding van:

  • naam, voornaam, adres, geboortedatum en beroep
  • de nodige toelichting of documenten die de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening aantonen.
  • voor de afgevaardigden van de geledingen moeten de kandidaturen worden ingediend door de vereniging zelf.

Meer info over de algemene werking van een GECORO, vind je op www.gecoro-forum.be.

Info?

Ruimtelijke Ordening - Nico Gillis - tel. 014-60 08 33 - e-mail: nico.gillis@vosselaar.be 

Datum van het bericht: maandag 09 december 2019
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten