Naar inhoud

Samen solidair in de strijd tegen het Coronavirus

corona
Vosselaar roept op tot solidariteit! De impact van het coronavirus laat zich steeds meer voelen in het openbare leven, ook in Vosselaar. We roepen iedereen op om solidair te zijn. Zorg voor de kwetsbare doelgroepen en volg de richtlijnen van de overheid.
  1. Luister naar de richtlijnen die de overheid je oplegt. Je kan drager zijn van het virus zonder dat je het weet. De bedoeling is om het virus niet verder te verspreiden, om de meest kwetsbare risicogroepen te beschermen, om zo snel mogelijk over de piek van de ziekte heen te geraken en bovendien om ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. 
  2. Help de kwetsbare doelgroepen zo veel als mogelijk uit de nood. Aan kwetsbaren (ouderen, mensen met een zwakke gezondheid,...) wordt aangeraden om zich niet op openbare, drukke plaatsen te begeven, dus ook niet in de supermarkt. Behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep, maar heb je een familielid of vriend die kwetsbaar is? Zorg dan voor die persoon; doe zijn/haar boodschappen.

Het OCMW voorziet voor de zorgbehoevenden de mogelijkheid om warme maaltijden aan huis te bestellen, ook tijdens het weekend. Lees hierover meer. Klik hier.

Tips die dienen als voorzorgsmaatregel! Hou je hieraan!
  • Bel naar je huisdokter als je je ziek voelt. Meld je NIET ter plaatse aan. Ga NIET naar een spoeddienst.
  • Hou minstens één meter afstand in de openbare ruimte.
  • Was je handen regelmatig.
  • Vermijd handen geven en kussen.
  • Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld hoesten en niezen).
  • Panikeer niet

Bij je huisarts:

Neem altijd eerst telefonisch contact op, ongeacht welke klachten je hebt. De dokter zal samen met jou bekijken wat er moet gebeuren.

Patiënten met luchtweginfecties mogen in geen geval naar de praktijk komen. De huisarts zal in het telefonische contact uitleggen hoe hij werkt.

In de huisartsenwachtpost

De huisartsenwachtpost werkt tijdelijk achter gesloten deuren en heeft voorlopig geen vrije raadplegingen. Patiënten moeten allemaal telefonisch contact opnemen met de wachtpost.

Afhankelijk van de klachten zal ook hier de dokter van wacht beslissen wat er dan moet gebeuren.

 

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Eerst en vooral zijn de ziektesymptomen het best vergelijkbaar met die van het griepvirus Influenza. Typische verschijnselen zijn dan koorts, onwel voelen, zeer verkouden zijn, keel- en hoofdpijn hebben.

Voor een normale, gezonde persoon zal corona slechts aanvoelen als een ‘gewone’ griep. Dat is zeker niet te onderschatten, maar in normale omstandigheden ook helemaal niet levensbedreigend. Voor mensen met een verzwakte weerstand, is de kans groter dat er zich complicaties voordoen. 

 

Meer info?

Voor meer info over het coronavirus Covid-19 kan je terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 
.
Datum van het bericht: maandag 02 maart 2020
Deel deze pagina op
Bekijk alle nieuwsberichten