Naar inhoud

Welke instanties moet ik verwittigen?

Welke instanties moet ik verwittigen?

Een aantal diensten worden automatisch ingelicht over je adreswijziging: Kruispunt Sociale Zekerheid, directe belastingen, kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen, VDAB,  arbeidsongevallenverzekeraars, uitbetalingskassen voor werkloosheidsuitkeringen, Belgische pensioendiensten, Kind en Gezin.

 

Een aantal instanties moet je zelf verwittigen, bijvoorbeeld:

 • dienst inschrijving voertuigen (tenzij je verzekeringsmaatschappij dat voor je regelt)
 • post (tegen vergoeding wordt je briefwisseling gedurende 6 maanden nagestuurd)
 • leveranciers van gas en elektriciteit
 • Fluvius (kabeltelevisie, netbeheerder gas en elektriciteit, riolering)
 • PIDPA (water)
 • telefoonmaatschappij / internetprovider
 • vakbond
 • werkgever
 • leningmaatschappijen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • financiële instellingen (bank, postcheque)
 • buitenlandse pensioendiensten
 • scholen
 • bibliotheken
 • dagbladen en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
 • verenigingen en organisaties waarvan je lid bent (automobilistenvereniging, politieke partij, Rode Kruis, enz.)
 • postorderbedrijven (boekenclub, enz.)
 • vrienden, familie, …

 

Vergeet niet telkens je abonneenummer, dossiernummer, inschrijvingsnummer, klantennummer, o.d. te vermelden.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info