Naar inhoud

Tijdelijke afwezigheid

Tijdelijke afwezigheid

Als je voor langere tijd niet op je adres zal verblijven, kan je je vertrek en vermoedelijke duur van afwezigheid melden bij de dienst Burgerzaken. Dit nemen we dan op in jouw dossier van het rijkregister. Op die manier vermijd je een ambtelijke schrapping.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van tijdelijke afwezigheid:

 • Minder dan 1 jaar afwezig voor studie-of zakenreis, toerisme, vakantie of om gezondheidsreden
 • Maximum 1 jaar om beroepsredenen voor een bepaalde opdracht in het buitenland
 • Verblijf in een strafinstelling
 • Militair en burgerpersoneel in het buitenland
 • Personeel federale politie die meer dan 1 jaar afwezig zijn
 • Medewerkers van NGO-'s in buitenland
 • Dienstplichtigen onder de wapens (enkel voor niet-Belgen)
 • Belgische onderdanen werkzaam op een diplomatieke post in het buitenland
 • Langdurig verdwenen personen (meer dan 6 maanden)
 • Personen in verpleeginrichtingen, woonzorgcentra

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info