Naar inhoud

Referentieadres

Referentieadres

Referentieadres bij natuurlijke personen
Een referentieadres is een reëel adres bij familie of vrienden wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont beloven alle correspondentie te bezorgen aan de belanghebbende.

In volgende gevallen kan is een referentieadres mogelijk:

 • Personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans- met uitsluiting van stacaravans)
 • Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie - zakenreizen
 • De militairen in het buitenland en hun gezin
 • Diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • Ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
 • Personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben.
 • Beschermde getuigen

Beide partijen melden zich aan op de dienst Burgerzaken. Aan de hand van welke reden je een referentieadres vraagt moet je een bewijs voorleggen. Het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.

Breng zeker volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
 • Buitenland: attest school of werkgever
 • Militairen: attest leger
 • Diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
 • Gebrek bestaansmiddelen: attest van het OCMW
 • Beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie

Referentieadres bij rechtspersonen
Rondtrekkende personen die geen vast adres hebben kunnen ook worden ingeschreven op een referentieadres van een rechtspersoon die zich statutair bezighoudt met de behartiging van de belangen van deze bevolkingsgroepen.

De rechtspersoon moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Verenigingen zonder winstoogmerk
 • 5 jaar rechtspersoonlijkheid
 • Behartigen of verdedigen de belangen van 1 of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info