Naar inhoud

Elekronische verblijfskaart niet-Belg

Een aantal buitenlandse burgers kunnen een elektronische verblijfskaart voor niet-Belgen krijgen. Deze wordt afgeleverd aan elke vreemdeling, ouder dan 12 jaar, die het recht heeft verworven in België te verblijven of er zich te vestigen.

Er is een verschil tussen :

Een elektronische verblijfskaart niet-Belg: 18,10 euro

Deze is van toepassing voor :

 • De verblijfskaart van een burger van de Europese Unie (elektronische E en E+ kaart)
 • De verblijfskaart van de (niet EU-) familieleden van een burger van de Europese Unie (elektronische F en F+ kaart)

Een elektronische biometrische verblijfskaart niet-Belg: 18,60 euro

Deze is van toepassing voor:

 • Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkte of onbeperkte duur (elektronische A of B kaart).
 • De verblijfskaart voor vreemdeling (elektronische C kaart)
 • De verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (elektronische D kaart)
 • Een Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers (elektronische H kaart)

Om te weten voor welke kaart je in aanmerking komt, moet je je aanmelden bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Elektronische verblijfskaart niet-Belg is geen reisdocument

Het papieren of elektronisch verblijfsdocument dat door de gemeente wordt afgegeven aan niet-Belgische inwoners, levert enkel het bewijs van hun inschrijving in de gemeenteregisters.

Het is geen identiteits- of nationaliteitsbewijs en is dus op zich niet voldoende om te reizen. Om naar het buitenland te reizen hebben niet-Belgen een geldig paspoort of reispas nodig.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info