Naar inhoud

Verbintenis tot tenlasteneming

Verbintenis tot tenlasteneming

De vreemdeling afkomstig uit een niet-E.E.R.-land (E.E.R.-landen = EU, Noorwegen, Ijsland en Lichtenstein) die een kort verblijf van maximum 3 maanden beoogt, moet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn kosten van verblijf en terugkeer/doorreis en medische bijstand te dekken.

Indien de betrokkene daarin niet slaagt, kan een Belg of een vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur in België een verbintenis tot tenlasteneming aangaan voor de niet-E.E.R.-burger. Meer informatie vind je in de 'brochure voor garanten' onderaan deze pagina.

Hoe kan je een verbintenis tot tenlasteneming aanvragen?
De verbintenis of bijlage 3bis kun je bekomen bij de dienst Vreemdelingenzaken. Na de legalisatie van het volledig ingevulde document leveren we nog een attest samenstelling van het gezin en een nationaliteitsbewijs (voor Belgen) of een uittreksel uit het bevolkingsregister (voor niet-Belgen) af.
Je moet tevens ook beschikken over een inkomensbewijs. Als je werknemer bent, voldoen 3 recente loonfiches. Zelfstandigen hebben een kopie van het laatste aanslagbiljet nodig.

 • in geval van visumplichtige bezoekers
  • die hun visum in een Belgische ambassade of consulaat aanvragen:
   Alle bekomen documenten moeten, samen met een inkomensbewijs, verstuurd worden naar de vreemdeling die je wenst uit te nodigen. Visumplichtigen moeten zich binnen 6 maanden met deze documenten aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat in hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.
    
  • die hun visum in een andere ambassade of consulaat aanvragen:
   De gemeente legt alle documenten voor aan de dienst Vreemdelingenzaken. De garant kan binnen een maand de documenten ophalen in het gemeentehuis en versturen naar de vreemdeling.

 • in geval van niet visumplichtige bezoekers:
  Je verstuurt de gelegaliseerde verbintenis naar de vreemdeling die je wenst uit te nodigen. Deze moet de verbintenis samen met zijn/haar paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied binnen 6 maanden.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

dag      openingsuren 
maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
  13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur
  en na afspraak
De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingen werken enkel op afspraak.  
Voor het maken van een afspraak, klik hier.  

Meer info