Naar inhoud

Verbintenis tot tenlasteneming

Verbintenis tot tenlasteneming

De vreemdeling afkomstig uit een niet-E.E.R.-land (E.E.R.-landen = EU, Noorwegen, Ijsland en Lichtenstein) die een kort verblijf van maximum 3 maanden beoogt, moet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn kosten van verblijf en terugkeer/doorreis en medische bijstand te dekken.

Indien de betrokkene daarin niet slaagt, kan een Belg of een vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur in België een verbintenis tot tenlasteneming aangaan voor de niet-E.E.R.-burger. Meer informatie vind je in de 'brochure voor garanten' onderaan deze pagina.

Hoe kan je een verbintenis tot tenlasteneming aanvragen?
De verbintenis of bijlage 3bis kun je bekomen bij de dienst Vreemdelingenzaken. Na de legalisatie van het volledig ingevulde document leveren we nog een attest samenstelling van het gezin en een nationaliteitsbewijs (voor Belgen) of een uittreksel uit het bevolkingsregister (voor niet-Belgen) af.
Je moet tevens ook beschikken over een inkomensbewijs. Als je werknemer bent, voldoen 3 recente loonfiches. Zelfstandigen hebben een kopie van het laatste aanslagbiljet nodig.

 • in geval van visumplichtige bezoekers
  • die hun visum in een Belgische ambassade of consulaat aanvragen:
   Alle bekomen documenten moeten, samen met een inkomensbewijs, verstuurd worden naar de vreemdeling die je wenst uit te nodigen. Visumplichtigen moeten zich binnen 6 maanden met deze documenten aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat in hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.
    
  • die hun visum in een andere ambassade of consulaat aanvragen:
   De gemeente legt alle documenten voor aan de dienst Vreemdelingenzaken. De garant kan binnen een maand de documenten ophalen in het gemeentehuis en versturen naar de vreemdeling.

 • in geval van niet visumplichtige bezoekers:
  Je verstuurt de gelegaliseerde verbintenis naar de vreemdeling die je wenst uit te nodigen. Deze moet de verbintenis samen met zijn/haar paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied binnen 6 maanden.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info