Naar inhoud

RolMobiel

Logo RolMobiel

RolMobiel - aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking

 

RolMobiel beantwoordt aan de noden van toegankelijk enbetaalbaar vervoer voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking die doorhet openbaar vervoer en andere vervoersdiensten in arrondissement Turnhout nietvervoerd kunnen worden.

 

Voor wie?

 

Hebt uproblemen om u met een gewone auto te verplaatsen? Lukt het niet om hetopenbaar vervoer te gebruiken? Kan u geen beroep doen op de Minder MobielenCentrale? Dan kan u gebruik maken van RolMobiel. Deze dienst brengt u van deurtot deur, zelfs met rolstoel.

 

Hoe gebeurt het vervoer?

 

Eenchauffeur van RolMobiel haalt u op en brengt u naar de gewenste bestemming. Deaangepaste wagens hebben een rolstoellift/oprijramp en een verankeringssysteemwaardoor u als rolstoelgebruiker in uw rolstoel vervoerd kan worden. U kan ugratis laten vergezellen door een begeleider. Zo wordt een familiebezoek, eenraadpleging bij de dokter, een kappersbezoek, het bijwonen van een voorstelling… mogelijk.

 

RolMobiel werkt met vrijwilligers

 

De vrijwilligers van RolMobiel verzorgen hetaangepast vervoer. De chauffeurs krijgen eerst een opleiding, zowel de theorieals de praktijk. Kent u iemand die als vrijwilliger het team van RolMobiel wilversterken? Neem dan zeker contact op met het team van RolMobiel.

 

RolMobiel wordt gesteund door het OCMW vanVosselaar, de lokale besturen uit de regio, het provinciebestuur van Antwerpen,de Vlaamse overheid  en WelzijnszorgKempen

 

Info?

RolMobiel

tel.014-57 24 40
e-mail: aanvraag.rolmobiel@iok.be

www.iok.be

Meer info