Naar inhoud

Socio pedagogische toelage

Sociaal - pedagogische toelage voor de thuisverzorging van andersvalide kinderen

Het OCMW kent jaarlijks een sociaal-pedagogische toelage toe aan de persoon die de verzorging en opvoeding op zich neemt van een kind met een invaliditeit van minstens 66 %. Het kind moet tussen 0 en 21 jaar oud zijn en gedomicilieerd in Vosselaar

De toelage bedraagt 298 euro per jaar per inwonend andersvalide kind en wordt in één keer uitbetaald tijdens de maand december van dit jaar.

Aanvragen gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW, ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar.
U kan ook een aanvraag indienen via het e - loketformulier, of via de papierenaanvraag die je hier kan afprinten. U dient nog wel steeds een invaliditeitsattest op te sturen via mail of per post.
Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info