Naar inhoud

Lokale Adviescommissie (LAC)

Een leverancier kan zijn contract voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan een afnemer opzeggen ingeval van niet-betaling van de facturen. Bij de opzegging van een contract moet hij steeds een opzegtermijn van minimaal een maand in acht nemen. De minimumtermijn geeft de afnemer de kans om een nieuwe leverancier te zoeken die hem van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien zodra de opzegtermijn is afgelopen.

Klanten die moeilijkheden hebben om tijdig hun elektriciteitsrekeningen te betalen, ondervinden soms problemen om een leverancier te vinden. De overheid heeft daarom de distributienetbeheerders aangeduid om aan deze klanten te leveren. De distributienetbeheerder voor Vosselaar is Fluvius.

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom werden een aantal sociale maatregelen voorzien in de energiewetgeving. Zo heeft iedere Vlaming recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit en genieten bepaalde categorieën afnemers van lagere energieprijzen. Ook werden er maatregelen genomen die voorkomen dat wie problemen heeft met het betalen van zijn elektriciteits- en/of gasfacturen, zomaar wordt afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.

De distributienetbeheerder kan overgaan tot stopzetting van de levering. Hiervoor moet hij wel de toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente waarin de afnemer woont. In de OCMW's van alle Vlaamse gemeenten bestaat er een Lokale Adviescommissie. De LAC bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van distributienetbeheerders, ze komt meerdere keren per jaar samen. Zij bespreekt de situatie van afnemers waarvan de distributienetbeheerder heeft gevraagd om de elektriciteits- en/of aardgastoevoer of de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère volledig stop te zetten.

Alle afnemers van wie het dossier wordt besproken door de Lokale Adviescommissie worden uitgenodigd op de zitting om zich te komen verdedigen of afbetalingsplannen te bespreken.

Enkel als het LAC haar akkoord geeft, kan de distributienetbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas. In veel gevallen wordt er geopteerd voor de gratis plaatsing van een budgetmeter voor elektriciteit, zodat ze hun energiekosten beter onder controle kan houden.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info