Naar inhoud

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan men vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder, doordat het inkomen beheerd wordt door de maatschappelijk werk(st)er.

De maatschappelijk werk(st)er stelt een inventaris op van alle inkomsten en uitgaven, waaronder eventueel schulden vervat zitten.

Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op je naam, waarmee de maatschappelijk werk(st)er betalingen zal uitvoeren.
Alle inkomsten worden op deze rekening gestort, waarmee de maatschappelijk werk(st)er de vaste kosten zal vergoeden en de eventuele schulden in de mate van het mogelijke afbetalen.
Aan de budgetbeheerrekening wordt een afnamerekening gekoppeld, waar de maatschappelijk werk(st)er het leefgeld zal storten. Het leefgeld kan wekelijks, tweewekelijks of maandelijks betaald worden, afhankelijk van het dossier.

Men heeft regelmatig contact met de maatschappelijk werk(st)er om de stand van zaken in het dossier te bespreken. Tijdens deze gesprekken worden de uitgevoerde betalingen besproken (dubbels van uitgaven wordt meegegeven, indien gewenst) en eventuele andere wensen die weerslag hebben op het budget.

Budgetbeheer gebeurt op vrijwillige baisis, je kan het budgetbeheer dan ook ten allen tijde opzeggen .

Het budgetbeheer kan ook door het OCMW Vosselaar worden stopgezet naar aanleiding van ernstige inbreuken op het reglement. Ook andere zwaarwichtige redenen kunnen een verdere samenwerking onmogelijk maken.

Praktisch

OCMW - Schuldbemiddeling

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 59
Fax 014-61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info