Naar inhoud

Recht op maatschappelijke integratie - leefloon

Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie
Het leefloon is een minimumuitkering die gewaarborgd wordt aan personen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken.

Het recht op maatschappelijke integratie kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, dat al dan niet gepaard gaat met een integratiecontract.

Personen die jonger zijn dan 25 jaar hebben recht op een passende tewerkstelling of een integratiecontract dat binnen een bepaalde periode leidt naar een arbeidsovereenkomst en dit binnen de 3 maanden vanaf de datum van de aanvraag. Tijdens deze periode hebben zij recht op een leefloon.

Ook voor personen ouder dan 25 jaar kan het leefloon gekoppeld worden aan een integratiecontract, waarvan de doelstellingen divers kunnen zijn maar gericht zijn op een betere integratie in de samenleving.

Bijkomende voorwaarde:
•Nationaliteit: Belg, staatloze, een erkende vluchteling of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
•Minstens 18 jaar oud of jonger dan 18 jaar oud en ontvoogd door huwelijk of zwanger of kinderen ten laste
•Werkelijke verblijfplaats in België
•Onvoldoende inkomsten en niet in staat er zelf te verwerven
•Bereid zijn rechten te laten gelden op andere sociale uitkeringen waarop men gerechtigd is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ...)
•Werkbereid zijn tenzij dit om gezondheidsredenen of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Wat moet je meebrengen?
•Identiteitsdocumenten
•Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden

Stap 1: Intake en gesprekken
Via intake en gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd, waarna de raad voor maatschappelijk welzijn voor de sociale dienst een beslissing neemt.

Stap 2: Mededeling beslissing
De cliënt ontvangt een beslissing bij toekenning, weigering of stopzetting.

Stap 3: Begeleiding
De cliënt wordt begeleid opdat de sociaal-financiële situatie van betrokkene kan verbeteren. De verdere begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.

Meer info zie https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op-maatschappelijke-integratie-bijwerking-1

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info