Naar inhoud

Voorschotten op uitkeringen

Indien je recht hebt op een uitkering (pensioen, werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag, ...) maar deze niet of laattijdig ontvangt om een of andere reden, kan je via het OCMW een voorschot op deze uitkering aanvragen.

Om gerechtigd te zijn op een voorschot zijn er drie voorwaarden die moeten vervuld zijn:

- het recht op een bepaalde uitkering moet reeds vastgesteld zijn
- het bedrag van de uitkering moet reeds gekend zijn
- de uitkering moet achterstallig zijn.

Alvorens een voorschot te verlenen zal het OCMW Vosselaar de uitbetalingsinstelling om haar akkoord verzoeken. Het verleende voorschot kan dan rechtstreeks gevorderd worden via de uitbetalingsinstelling.

Als de uitbetalingsinstelling hiermee niet akkoord gaat, zullen er enkel voorschotten kunnen verleend worden indien je een contract ondertekent tot terugbetaling van de voorschotten.


Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info