Naar inhoud

Socio culturele subsidies

Tussenkomst in socio-culturele en sportieve activiteiten

Het Ministerie van Maatschappelijke integratie kent een subsidie toe aan de OCMW’s voor het stimuleren van deelname aan sociale, sportieve en culturele activivteiten van de doelgroep cliënten OCMW. Elke klant bij het OCMW kan een aanvraag doen voor tussenkomst in deze uitgaven. 

Er kan een tussenkomst verleend worden in:

•deelname aan sociale, culturele of sportieve activiteiten (b.v. bezoek theater, sportief evenement,.....)
•deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en benodigheden of uitrusting (b.v. lidgeld Chiro of sportvereniging; inschrijvingsgeld taal- of kookcursus,....)
•eigen initiatieven georganiseerd voor of door de doelgroep (b.v. speelbonnen, cinematickets, zwemkaarten,......)
•initiatieven ter bevordering toegang nieuwe informatie en communicatie technologie (b.v. cursus internet, cursus computerinitiatie,.....) 

Voorwaarde:
Mensen met beperkte financiële middelen - hiertoe wordt een klein inkomensonderzoek gevoerd.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info