Naar inhoud

Aanvraag pensioenen

Wie moet zijn pensioen aanvragen op het gemeentebestuur?

 • personen die met pensioen gaan na de normale pensioenleeftijd
 • wanneer het pensioen vervroegd wordt aangevraagd, met andere woorden vóór de leeftijd van 65 jaar (voor zowel mannen als vrouwen)
 • als het pensioen wordt gevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • voor  personen die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben

Wie moet zijn pensioen niet aanvragen op het gemeentebestuur ? 

De personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag. Dit wil zeggen dat mannen en vrouwen van wie het pensioen ingaat op de normale leeftijd van 65 jaar geen aanvraag moeten indienen. Voor  deze personen wordt een ambtshalve onderzoek opgestart.

De procedure van het ambtshalve onderzoek wordt tijdig opgestart (in principe twaalf maanden vóór de ingangsdatum van het pensioen) zodat de Rijksdienst voor Pensioenen het dossier kan samenstellen. De betrokkene wordt er schriftelijk van verwittigd. Hij wordt eveneens ter kennis gebracht welke dienst of welk gewestelijk kantoor zijn dossier zal behandelen. Deze brief wordt zo vlug als mogelijk verstuurd, er is dus geen enkele reden tot ongerustheid of tot het verrichten van een tussenkomst.

Wanneer moet u de pensioenaanvraag indienen?

De aanvraag mag worden ingediend 1 jaar voordat u met pensioen wenst te gaan.
Indien u een voltijds conventioneel brugpensioen ontvangt kan het rustpensioen nooit ingaan vóór de normale pensioenleeftijd. Voor deze personen zal het onderzoek dus steeds ambtshalve worden gevoerd.

Waar de aanvraag in te dienen ?

U heeft uw hoofdverblijfplaats in België? Dan moet u de aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

U kan eventueel ook uw aanvraag doen:

 • in de centrale zetel van de Rijksdienst voor Pensioenen
 • in één van de gewestelijke kantoren
 • tijdens één van de zitdagen gehouden in de verscheidene gemeenten

Wat moet u meebrengen ?

U moet in het bezit zijn van uw identiteitskaart en desgevallend die van uw echtgenoot (echtgenote). Als u uw rijksregisternummer kunt opgeven (dit nummer bevindt zich op uw SIS-kaart) vergemakkelijkt dit de controle van uw identiteitsgegevens.

Bent u niet in de mogelijkheid zelf een aanvraag in te dienen, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen. De persoon die u vertegenwoordigt moet meerderjarig zijn en in het bezit zijn van een volmacht die bij de aanvraag wordt gevoegd.

Het gemeentebestuur geeft u een ontvangstbewijs en verzendt uw aanvraag naar de Rijksdienst voor Pensioenen of de RSVZ.  

Voor meer info?

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksdienst voor pensioenen

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info