Naar inhoud

Aanvraag sociaal telefoontarief

Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren omwille van sociale of humanitaire redenen wordt toegekend.

Hoe moet u te werk gaan om het sociale telefoontarief te krijgen?

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, dan moet u uw aanvraag indienen bij de telecommunicatieoperator van uw keuze. De sociale dienst wil u graag helpen met het indienen van deze aanvraag.
Die gegevens zullen op het BIPT aankomen en als niet automatisch kan worden uitgemaakt of u daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet, dan zult u van het BIPT een brief ontvangen waarin u verzocht wordt om bepaalde documenten op te sturen.


Bijkomende voorwaarde:
 • Personen ouder dan 65 jaar
 • Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %
 • Personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen
 • Gehoorgestoorden of personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd
 • Militaire oorlogsblinden.
 • Er moet ook aan bijkomende voorwaarden voldaan worden in verband met samenwonen, inkomen, ...

Wat moet je meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen
 • klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden
 • eventueel attest van invaliditeit

Verantwoordelijke dienst:

 

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info