Naar inhoud

Aanvraag verwarmingstoelage

Wat ?

Vanaf 1 januari 2010 start er een nieuwe periode voor de aanvraag voor een verwarmingstoelage. Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie ?

  • Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
  • Categorie 2: personen met een begrensd inkomen
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast
Behoort u niet tot één van de bovenstaande categorieën en uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen is beperkt, dan kan u bij de FOD Economie een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van 105 euro indienen.  Voor meer info: telefoon 0800-120 33 of Federale overheidsdienst

Meebrengen naar de zitdag:
  • leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)

  • uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit

  • bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de gemeente)

voor categorie 1 en categorie 2:

  • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden

  • bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)

voor categorie 3 :

  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering !

Meer info over de verwarmingstoelage vindt u op de website van het verwarmingfonds.Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

 Dag     Openingsuren 
 maandag - vrijdag  09.00 - 12.00 uur
 maandagavond  18.00 - 20.00 uur
   
   
   
   

Meer info