Naar inhoud

Aanvraag verwarmingstoelage

Wat ?

Vanaf 1 januari 2010 start er een nieuwe periode voor de aanvraag voor een verwarmingstoelage. Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie ?

 • Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
 • Categorie 2: personen met een begrensd inkomen
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast
Behoort u niet tot één van de bovenstaande categorieën en uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen is beperkt, dan kan u bij de FOD Economie een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van 105 euro indienen.  Voor meer info: telefoon 0800-120 33 of Federale overheidsdienst

Meebrengen naar de zitdag:
 • leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)

 • uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit

 • bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de gemeente)

voor categorie 1 en categorie 2:

 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden

 • bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)

voor categorie 3 :

 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering !

Meer info over de verwarmingstoelage vindt u op de website van het verwarmingfonds.Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info