Naar inhoud

Collectieve schuldenregeling

Wanneer de schuldenberg te groot geworden is om nog op redelijke termijn af te betalen, dan kunnen de schuldbemiddelaars een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling neerleggen bij de rechtbank.
In eerste instantie onderzoekt de arbeidsrechtbank of u al dan niet toegelaten wordt tot de procedure. De tweede fase houdt in dat een schuldbemiddelaar wordt aangesteld, die de opdracht krijgt om alle schuldeisers rond een afbetalingsplan te scharen (minnelijk aanzuiveringsplan). Als dit niet lukt, zal de rechter zelf een afbetalingsregeling opleggen (gerechtelijk aanzuiveringsplan).

Tijdens deze procedure stoppen de intresten met aangroeien en bent u beschermd tegen een nieuw beslag op uw goederen. Indien de procedure succesvol werd doorlopen (normaal maximaal 5 jaar voor een gerechtelijke regeling, kan echter ook langer) zal het saldo van de schulden kwijtgescholden worden.

Onze maatschappelijk werkers kunnen op basis van hun ervaring in de materie advies geven omtrent de te volgen procedure. Het is daarom van groot belang dat zo snel mogelijk een beroep wordt gedaan op onze diensten. Een snelle interventie is immers noodzakelijk, want een schuldenberg verdwijnt niet uit zichzelf. Hij wordt enkel groter.

Praktisch

OCMW - Schuldbemiddeling

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014-60 08 59
Fax 014-61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info