Naar inhoud

Orgaandonatie

Je kunt je laten registreren als orgaandonor. Dit wil zeggen dat je toestemt dat men na je overlijden je organen geeft aan iemand die ze nodig heeft. Orgaandonor ben je in België in principe automatisch. Toch is het aangewezen om je ook als zodanig te laten registreren. Op die manier zorg je ervoor dat je familie bij je overlijden niet voor een vervelende keuze komt te staan.

Of ben je er net heel zeker van dat je niet wil overgaan tot orgaandonatie? Ook dit kan je laten registreren bij de dienst Burgerzaken. Al volstaat het ook om je mening neer te schrijven of ze te bespreken met je familie.

Hoe kan ik mij keuze over orgaandonatie laten registreren?
Je toestemming of weigering van orgaandonatie laten registreren is heel simpel: je gaat persoonlijk langs bij de dienst Bevolking en ondertekent een wilsverklaring. Het formulier wordt vervolgens doorgestuurd naar het Rijksregister.

Het ondertekenen van het document is gratis en kan op elk moment worden herzien.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden