Naar inhoud

Wilsverklaring inzake euthanasie

Euthanasie betekent 'levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf'. Je moet er dus zelf om vragen. Wanneer je bij bewustzijn bent, stelt er zich op dit vlak geen probleem. Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent? In dat geval kan je voorafgaand een wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring geldt echter maar voor een beperkte situatie, namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.


Om een wilsverklaring inzake euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • Handelingsbekwaam zijn
  • Meerderjarig zijn
  • Een rijksregisternummer hebben

Je kunt je wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij de dienst Burgerzaken. De wilsverklaring is vijf jaar geldig. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om je wilsverklaring te laten registreren.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden