Naar inhoud

Wettelijke samenwoonst

Wettelijke samenwoonst

Als je als koppel samenwoont, kun je jullie samenwoonst wettelijk laten registreren.


Voorwaarden

 • Meerderjarig zijn
 • Handelingsbekwaam zijn
 • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere samenwoonstcontract
 • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Hoe kan ik een verlaring wettelijke samenwoonst laten registreren?
Om de verklaring te laten registreren moet je samen met je partner naar de dienst burgerzaken komen. Breng zeker jullie identiteitskaarten mee. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt.

Beëindiging van de wettelijke samenwoonst

Je kunt ook een einde stellen aan je wettelijke samenwoonst. Het beëindigen gebeurt met een gezamenlijke schriftelijke verklaring.
In geval van éénzijdige beëindiging zal de verklaring door een deurwaarder aan de andere partij worden betekend. De kosten daarvan vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd en dienen op voorhand te worden betaald.

De wettelijke samenwoonst houdt ook op bij :
 • Huwelijk van één van de partijen
 • Overlijden van één van de partijen

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden