Naar inhoud

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus jouw eventuele strafrechtelijke verleden. Het uittreksel uit het strafregister werd vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden genoemd.

Er bestaan 3 modellen van het uittreksel uit het strafregister:

 • Model 1 (art. 595): Het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Model 1 (art. 596.1): Het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
  De volledige lijst van deze gereglementeerde activiteiten vindt u hier terug: https://justitie.belgium.be/sites/default/files/lijst_5961_verkort.pdf
 • Model 2 (art. 596.2): Het getuigschrijft dat nodig is voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Je kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket (http://www.vosselaar.be/eloketdetail.aspx?id=50) of bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Deze uittreksels zijn gratis en strikt persoonlijk! Wil je voor iemand anders een uittreksel uit het strafregister aanvragen, dan moet je een volmachtformulier op voorhand invullen en meebrengen. Een voorbeeld van een volmachtformulier vind je onderaan bij downloads.


Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden