Naar inhoud

Parkeerkaart voor personen met een handicap


Deze parkeerkaart geeft recht op :

- parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
- onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
- gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is, in gemeenten die het toestaan.

In geval van twijfel kan u zich best vooraf informeren bij de gemeente. Deze kaart is strikt persoonlijk. 

voorwaarden:
Personen met een handicap die :
- een blijvende handicap vertonen van ten minste 80 % of
- ten minste 12 punten behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of
- 2 punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden of
- een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt of
- een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen of
- als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van tenminste 50 %.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen maar dienen een controleonderzoek te ondergaan bij de FOD Sociale Zekerheid.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden