Naar inhoud

Administratieve hulp

Elk OCMW heeft de opdracht om nuttige inlichtingen en raadgevingen te verstrekken en de nodige stappen te ondernemen om de hulpvrager alle rechten en voordelen te verlenen waarop hij/zij volgens de regelgeving aanspraak kan maken.

Bepaalde formulieren zijn zo ingewikkeld dat niet iedereen in staat is om ze zelf in te vullen.

De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving, zijn vertrouwd met de meeste formulieren en kunnen, indien nodig contact opnemen met de organisaties zoals vb. de RVA ( Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling ), RVP ( Rijksdienst voor Pensioenen ), de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de vakbonden…

Wij helpen U dan ook bij het invullen van allerhande formulieren.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

 Dag     Openingsuren 
 maandag - vrijdag  09.00 - 12.00 uur
 maandagavond  18.00 - 20.00 uur
   
   
   
   

Meer info