Naar inhoud

Administratieve hulp

Elk OCMW heeft de opdracht om nuttige inlichtingen en raadgevingen te verstrekken en de nodige stappen te ondernemen om de hulpvrager alle rechten en voordelen te verlenen waarop hij/zij volgens de regelgeving aanspraak kan maken.

Bepaalde formulieren zijn zo ingewikkeld dat niet iedereen in staat is om ze zelf in te vullen.

De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving, zijn vertrouwd met de meeste formulieren en kunnen, indien nodig contact opnemen met de organisaties zoals vb. de RVA ( Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling ), RVP ( Rijksdienst voor Pensioenen ), de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de vakbonden…

Wij helpen U dan ook bij het invullen van allerhande formulieren.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info