Naar inhoud

Erkenning van een kind

Als u als koppel niet getrouwd bent, kan u de afstammingsband als vader of (mee)moeder met uw kindje verklaren via een erkenning. Zo krijgt u dezelfde rechten en plichten als uw partner.

Vanaf 1 april 2018 is er een wijziging voor het erkennen van een kind. Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er nu ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. De reden hiervoor is om frauduleuze erkenningen op te sporen.

Dit wil zeggen dat u een aantal verplichte documenten moet voorleggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

Hoe kan ik mijn kind erkennen?

Er zijn 2 mogelijkheden.

Optie 1:

 • U maakt een afspraak met dienst burgerlijke stand voor de aangifte erkenning van uw kind. 
 • Wat brengt u mee? De identiteitskaarten van beide ouders en een bewijs van zwangerschap van de huisarts of gynaecoloog.
 • Na de aanvraag voor erkenning, wordt een 2e afspraak met u gemaakt voor de erkenning zelf.
 • U kan hier online een afspraak maken met de dienst burgerlijke stand.

Optie 2:

 • U stuurt een e-mail naar burgerzaken@vosselaar.be met melding dat u een aangifte erkenning van uw kind wil doen.
 • U vermeldt per mail de namen en geboortedata van beide ouders en het adres.
 • Als wij deze gegevens hebben ontvangen, kijken wij deze na, vragen wij uw geboorteaktes en eventueel andere documenten op.
 • Indien het gaat over buitenlandse documenten die u zelf moeten opvragen, dan brengen we u hiervan op de hoogte.
 • Als het dossier volledig is, contacteren wij u en maken we een afspraak om samen langs te komen bij de dienst burgerlijke stand om de akte van aangifte op te maken en (in de meeste gevallen) ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf.
 • U brengt een doktersattest mee met de vermoedelijke bevallingsdatum en de identiteitskaarten van beide ouders.

Info?

Burgerlijke stand

tel 014 60 08 24

e-mail: burgerzaken@vosselaar.be

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden