Naar inhoud

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hoe kan ik een huwelijksaangifte doen?
Je kan een huwelijksaangifte doen bij de dienst burgerlijke stand. Hiervoor maak je een afspraak met de dienst burgerlijke stand. Klik hier.

De aangifte moet gebeuren door beide partners of één partner als de afwezige partner een volmacht ondertekent. Opgelet, minstens één van beide partners moet ingeschreven zijn in Vosselaar.
Een huwelijk kost 10 euro (huwelijksboekje). Vanaf 1 januari 2020 kost een huwelijk 25 euro. 

Wat moet ik meebrengen? 
Je hoeft alleen je identiteitskaart mee te brengen. De dienst burgerlijke stand zal alle nodige documenten opvragen. Ben je geboren, getrouwd, gescheiden, woonachtig in het buitenland? Dan moet je zelf zorgen voor o.a. deze buitenlandse documenten:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte
 • indien het niet een eerste huwelijk betreft:
  • een uittreksel uit de echtscheidingsakte(n)
  • een uittreksel uit de overlijdensakte(n) van de vorige partner(s)
 • een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, met vermelding van de nationaliteit en de burgerlijke stand
 • een bewijs van identiteit (= kopie van de identiteitskaart of bij gebrek hieraan van een ander identiteitsbewijs)

Wanneer kan ik huwen?
In Vosselaar kan je elke weekdag en op zaterdag op een uur naar keuze huwen. Een huwelijksdatum en -uur kan reeds op voorhand gereserveerd worden. Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden veertien dagen na de aangifte, en ten laatste zes maanden en veertien dagen na de aangifte van het huwelijk. Het huwelijk wordt voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis op de eerste verdieping.


Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen aangifte doen:

 • in de gemeente van laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • in de gemeente waar een bloedverwant t.e.m. de tweede graad zijn inschrijving heeft in één van de hierboven genoemde registers 
 • in de geboorteplaats

Huwelijksgeschenk
Er wordt door de gemeente een huwelijkspremie ter waarde van 40 euro overhandigd. Hiernaast biedt het bestuur nog een klein geschenk aan.

De dienst burgerlijke stand werkt enkel op afspraak. Zo hebben wij voldoende tijd voor u en hoeft u niet te wachten. U kan online een afspraak maken. Klik hier.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden