Naar inhoud

Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden
De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht.

De begrafenisondernemer of een verwante meldt het overlijden aan de dienst Burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Een overlijdensakte wordt opgemaakt in aanwezigheid van één getuige. De betrokken familie of de begrafenisondernemer dient met de burgerlijke stand overeen te komen waar en wanneer zal worden begraven. De grafmaker wordt door het gemeentebestuur verwittigd. De dienst Burgerlijke stand zal ook de nodige attesten meegeven aan de aangever.

In samenwerking met de dienst O.C.M.W. ontvangen de nabestaanden een folder met praktische zaken te regelen bij een overlijden.

Begraving of crematie?
Bij de woonplaats van de overledene wordt nagegaan of er eventueel een laatste wilsbeschikking bestaat inzake de wijze van de teraardebestelling. Is dit niet het geval, dan moet je beslissen hoe de teraardebestelling gebeurt: begraving of crematie.

Bij crematie van het lichaam kan de overblijvende as worden uitgestrooid op de strooiweide, bijgeplaatst in het columbarium of begraven worden (in een gewoon graf of op het urnenveld). Tevens kan onder bepaalde voorwaarden de overblijvende as worden meegenomen door de familie om bewaard te worden, begraven te worden of verstrooid te worden op een andere plaats dan een begraafplaats.

Wat moet je meebrengen?
 • Overlijdensbewijs dat de geneesheer verstrekt
 • Trouwboekje
 • Identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
 • Identiteitskaart van de aangever
 • eventueel laatste wilsbeschikking

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden