Naar inhoud

Begraving

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stoffelijk overschot te begraven:

  • Een gewone begraving is een begraving in volle grond al dan niet met concessie
  • Begraving van de as in het urnenveld

Concessie

Een concessie of grondvergunning is geen verkoop noch verhuring, maar verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik voor een bepaalde duur. Een concessie is niet overdraagbaar, wordt enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en is bestemd voor maximaal 2 personen.

De prijzen voor een concessie vindt u in het retributiereglement, onderaan bij downloads.

Begraafplaatsen
De gemeente Vosselaar heeft 2 begraafplaatsen:

  • begraafplaats Centrum
  • begraafplaats Akkerveld

Voor meer informatie over begraving, concessies en de begraafplaatsen kan je terecht bij de dienst Burgerlijke stand - e-mail: burgerzaken@vosselaar.be - tel. 014-60 08 24.

Publicatiedatum website - 20 december 2019

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden