Naar inhoud

Voornaamswijziging, naamsverbetering en familienaamswijziging

Naamsverbetering

Als uw naam niet juist vermeld staat in de geboorteakte, vb. door een typfout, dan kan deze fout verbeterd worden op bevel van de rechtbank.

Als u een fout vaststelt, verwittig dan zo snel mogelijk de dienst Burgerlijke stand van uw geboorteplaats. Zij zullen een verzoek tot verbetering vragen aan de rechtbank. Breng zoveel mogelijk bewijsstukken mee die de fout kunnen staven. Na overschrijving van het vonnis van de rechtbank in de registers wordt je naam of voornaam verbeterd. Je wordt hiervan verwittigd en krijgt een nieuwe identiteitskaart.

Voornaamswijziging

Voornamen kunnen veranderd worden door een verklaring af te leggen bij de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis van je woonplaats. Hiervoor is geen tussenkomst van de FOD Justitie vereist. Voor de wijziging van je voornaam wordt een kost van 50 euro aangerekend. Voor een 2e, of 3e of ... wijziging wordt een kost van 150 euro aangerekend.

Een voornaamswijziging voor een transgender bedraagt 5 euro.


Familienaamswijziging

Familienamen kunnen enkel veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag, met vermelding van de redenen indienen bij:

Federale overheidsdienst Justitie.
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02-542 67 01


De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Een naamswijziging is een Koninklijk besluit. Na betaling van registratierechten moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift
  • bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats
  • bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.
 

Prijs

Bij een familienaamsverandering betaal je 49 euro registratiekosten. Dit kan verhoogd worden tot 740 euro, indien het gaat om toevoeging van een andere naam of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter.

 Publicatiedatum op website: 20 december 2019

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden