Naar inhoud

Adoptie

Wanneer een kind opgevoed wordt door een andere persoon dan de ouders, kan door adoptie een afstammingsband gecreëerd worden.

Opstarten van een adoptieprocedure

Voor meer informatie over het opstarten van een adoptieprocedure kan je terecht bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel 02-533 14 76 of 02-533 14 77

Binnenlandse adoptie
Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente. De dienst Burgerlijke stand schrijft het vonnis over en geeft kennis van deze overschrijving aan de belanghebbenden.

Buitenlandse adoptie
Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kun je de adoptiebeslissing bij de dienst Burgerlijke stand laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kun je terecht bij: 

Federale Overheidsdienst Justitie
dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
tel 02-542 75 81
fax 02-543 71 61


De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de burgerlijke stand. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden
 
   
   
   
   
   
   
   

Meer info