Naar inhoud

Gewaarborgde gezinsbijslag

Wat ?
Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen? Dan kunt u gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen.

Als de kinderbijslag uit een andere regeling lager is dan het bedrag van de Belgische kinderbijslag voor zelfstandigen (www.rsvz.be), kan de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag ook het verschil bijpassen.

Voorwaarde is dat u het leefloon ontvangt of de inkomensgarantie voor ouderen, of maar beperkte bestaansmiddelen hebt.

Welke bestaansmiddelen?
Lonen, pensioenen en renten, bedrijfsinkomsten als zelfstandige, bijverdiensten, tegemoetkomingen aan gehandicapten, studiebeurzen, erfenissen, financiële steun van particulieren, opbrengsten van beleggingen, inkomsten uit verhuur van gebouwen, alimentatie, enz.


Alle kinderen in het gezin tellen mee, ook die waarvoor een andere instelling kinderbijslag betaalt. De bedragen zijn van toepassing sinds 1 juli 2009 .

Voor welke kinderen?
De kinderen moeten officieel bij de aanvrager wonen, of de aanvrager moet voor meer dan de helft in hun levensonderhoud voorzien.
De kinderen moeten bloedverwanten zijn van de aanvrager tot de 3e graad (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers en zusters, neven en nichten), of kinderen van de echtgenoot, de partner of de ex-echtgenoot, of anders al minstens 5 jaar in België verblijven. De Federale Overheidsdienst Sociale Zaken kan een kortere periode aanvaarden. De RKW kan u de nodige informatie geven.
Kinderen die geen Belg zijn, moeten een verblijfsvergunning hebben.
Geplaatste kinderen?
Voor kinderen die geplaatst zijn in een opvanggezin of een instelling wordt geen gewaarborgde kinderbijslag betaald.

De persoon die de gewaarborgde kinderbijslag kreeg onmiddellijk vóór het kind in een instelling geplaatst werd, krijgt een vaste uitkering. Die persoon moet wel nauw contact blijven onderhouden met het kind.

.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info