Naar inhoud

Ten laste name begrafeniskosten

Wat?
Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. In Vosselaar is het OCMW de instantie die deze taak op zich neemt. 

Volgens de ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging van de overledene of de nabestaanden kan er voorzien worden in een viering of een plechtigheid.

Voorwaarden
•niemand kan/wenst de begrafenis te regelen
•het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen
•de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen
•aan de regeling kan het OCMW van Vosselaar bijkomende voorwaarden verbinden.

Er wordt bij de nabestaande(n) een sociaal en financieel onderzoek verricht.

Indien u als nabestaande verdere uitbreiding van de begrafenis regelt of buitensporige kosten maakt, kan dit aanleiding geven tot een bijkomend financieel onderzoek. Dit onderzoek kan resulteren in de terugvordering van de tussenkomst van het OCMW.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info